Visie

In Amsterdam gaan vrijheid en solidariteit hand in hand. Ik zet me in voor een stad van ons allemaal waar menselijke waarden boven economische staan, we verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en initiatieven de ruimte hebben. Met een brede beweging van actieve Amsterdammers, maatschappelijke organisaties en vernieuwingsgezinde politici kunnen we de stad samen veranderen.

De Coöperatieve Maatschappij

Amsterdam zit vol bewoners die zich inzetten voor hun directe omgeving. Stadmakers, commoners, coöperatieven en kantelaars verdienen een gemeente die ze ondersteunt en de ruimte geeft. Angst om los te laten en een gebrek aan ideeën bij de gemeente staan dit in de weg. Het idee dat de Stopera het centrum van de stad vormt staat broodnodige verandering in de weg. Alleen een coalitie van betrokken bewoners, maatschappelijke organisaties, activisten en vernieuwingsgezinde politici en ambtenaren samen kunnen deze cultuur doorbreken. Door de ‘commons’ als alternatief denkkader te nemen kunnen we boven partijpolitiek uitstijgen en de Amsterdamse gemeenschapszin centraal stellen.

Lees hier verder…

De Groene Stad

Klimaatverandering en oprakende fossiele brandstoffen zijn de grootste uitdaging van deze eeuw. We zullen onze manier van leven drastisch moeten omgooien. Deze transitie levert grote kansen op voor het kleinschaliger en menselijker inrichten van onze stad maar kan alleen slagen met een gemeenschappelijke inzet. Het is tijd voor een decentrale duurzaamheidsrevolutie. We kunnen onze energie lokaal opwekken en opslaan, ons energieverbruik verminderen en onze voedselvoorziening en vervoer structureel veranderen. Samen kunnen we van Amsterdam een duurzame voorloper in Europa maken.

Lees hier verder…

De Lokale Democratie

De gedeelde kennis en creativiteit van Amsterdam blijft liggen dankzij een gesloten clubje van ambtenaren en politici. Beslissingen die prima lokaal kunnen worden genomen blijven hangen in een op controle gerichte Stopera. Het gemeenschappelijk belang sneeuwt te vaak onder door partijpolitiek. De vertegenwoordigende democratie is grondig aan een update toe. Politieke macht zou niet moeten worden bevochten maar gedeeld. Gekozen volksvertegenwoordigers, bestuurders, ambtenaren en – het belangrijkste – de bewoners van Amsterdam kunnen de stad samen vormgeven. Met een combinatie van online en offline methodes krijgen we dit voor elkaar.

Lees hier verder…

Burgerrechten in de 21ste eeuw

Belangrijke burgerrechten liggen onder vuur. Populisme rukt op en speelt mensen tegen elkaar uit. De overheid is bang de grip te verliezen op een snel veranderende wereld. Op het internet hebben onze vrijheden niet de wettelijke bescherming die ze nodig hebben. Het gevolg is dat burgerrechten, zowel in de fysieke als de digitale wereld, onder druk staan. Burgerrechten zijn er voor iedereen, ongeacht je gender, seksuele voorkeur, afkomst, inkomen of geloof. De vrijheden en rechten van de een zijn direct verbonden aan die van de ander. Dat maakt een aanval op het ene burgerrecht een risico voor alle anderen. Deze tijd van digitalisering en globalisering, waardoor nationaal burgerschap aan waarde verliest, vraagt om het herijken van onze rechten. Samen kunnen we vormgeven aan de burgerrechten van de 21ste eeuw.

Lees hier verder…