De Groene Stad

Klimaatverandering en oprakende fossiele brandstoffen zijn de grootste uitdaging van deze eeuw. We zullen onze manier van leven drastisch moeten omgooien. Deze transitie levert grote kansen op voor het kleinschaliger en menselijker inrichten van onze stad maar kan alleen slagen met een gemeenschappelijke inzet. Het is tijd voor een decentrale duurzaamheidsrevolutie. We kunnen onze energie lokaal opwekken en opslaan, ons energieverbruik verminderen en onze voedselvoorziening en vervoer structureel veranderen. Samen kunnen we van Amsterdam een duurzame voorloper in Europa maken.

In Amsterdam West heb ik me de afgelopen jaren kunnen inzetten voor het groen en klimaatbestendig inrichten van onze straten en pleinen. Zo heb ik met GroenLinks en D66 een aantal straten in de zomer omgetoverd tot autovrije ‘leefstraten’. In Vrijzinnig Centrum Vrijburg hebben we in de tuin een voedselbos aangelegd om met de jongeren de mogelijkheden van duurzame en kleinschalige voedselvoorziening te onderzoeken.

Als Groene Piraat heb ik het initiatief genomen tot het schrijven van het duurzaamheidsparagraaf in ons programma voor de Tweede Kamerverkiezingen. Mijn uitgangspunt is dat een duurzame revolutie hand in hand moet gaan met het decentraliseren van een aantal basisvoorzieningen. Zo kunnen we onze veerkracht vergroten; het vermogen van de stad om te reageren op snelle veranderingen in de wereld om ons heen. Dat is juist in deze tijd, waarin door digitalisering en globalisering alles met elkaar verbonden is, nodig.

We kunnen onze afhankelijkheid van monopolies en buitenlandse mogendheden doorbreken door onze energie lokaal en duurzaam op te wekken. Door onze voedselvoorziening lokaal en kleinschalig te organiseren beëindigen we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen in de voedselindustrie. Daarvoor moeten we flink investeren in nieuwe vormen van voedselvoorziening als stadslandbouw en permacultuur. Samen kunnen we Amsterdam en haar buurgemeenten in 2030 energie-onafhankelijk en voedselzelfvoorzienend maken.

Ga terug…