De Lokale Democratie

De gedeelde kennis en creativiteit van Amsterdam blijft liggen dankzij een gesloten clubje van ambtenaren en politici. Beslissingen die prima lokaal kunnen worden genomen blijven hangen in een op controle gerichte Stopera. Het gemeenschappelijk belang sneeuwt te vaak onder door partijpolitiek. De vertegenwoordigende democratie is grondig aan een update toe. Politieke macht zou niet moeten worden bevochten maar gedeeld. Gekozen volksvertegenwoordigers, bestuurders, ambtenaren en – het belangrijkste – de bewoners van Amsterdam kunnen de stad samen vormgeven. Met een combinatie van online en offline methodes krijgen we dit voor elkaar.

Een open democratie is een basisvoorwaarde voor vernieuwing op talloze andere vlakken. Na mijn verkiezing was het eerste dat ik deed dan ook afspraken maken met de coalitie over het verdiepen van de lokale democratie. Deze schreven we op in de appendix bij de startnotie ‘Op weg naar nieuwe democratie’. In Amsterdam West zijn onder de noemer ‘Open Stadsdeel’ verschillende open-source platforms voor bewonersparticipatie ontwikkeld. Het voorlopige hoogtepunt hiervan is ‘de Stem van West’ waarmee bewoners ideeën direct op de agenda van de bestuurscommissie kunnen stemmen. Ook organiseerde stadsdeel West het eerste bewonersforum van Amsterdam. Dit leverde een nominatie op voor de Eurocities Award in de categorie participatie. Dankzij onze inbreng is West de democratische voorloper van Amsterdam.

Maar de vernieuwingen van de afgelopen jaren staan onder druk. Wethouder Choho van D66 staat op het punt gekozen bestuur in de stadsdelen te vervangen door benoemde ambtenaren. Wat er met participatie en nieuwe vormen van democratie gebeurt is nog maar de vraag. Daarom schreef ik eerder dit jaar het voorstel ‘De Amsterdamse Deeldemocratie‘. Uitgangspunten zijn een krachtig lokaal bestuur, het depolitiseren van de stad door nieuwe vormen van democratie en het delen van de macht tussen volksvertegenwoordigers, bestuurders en bewoners en tussen de Stopera en de stadsdelen. Voorbeelden van democratische vernieuwingen zijn een stadsconferentie waar bewoners de agenda van de stad voor de komende raadsperiode bepalen en een begrotingsforum van gelote bewoners die de door het college voorgestelde begroting kan afkeuren. In de gemeenteraad zullen deze plannen om de democratie te vernieuwen het eerste zijn waarmee ik aan de slag ga.

Ga terug…