Burgerrechten in de 21e eeuw

Belangrijke burgerrechten liggen onder vuur. Populisme rukt op en speelt mensen tegen elkaar uit. De overheid is bang de grip te verliezen op een snel veranderende wereld. Op het internet hebben onze vrijheden niet de wettelijke bescherming die ze nodig hebben. Het gevolg is dat burgerrechten, zowel in de fysieke als de digitale wereld, onder druk staan. Burgerrechten zijn er voor iedereen, ongeacht je gender, seksuele voorkeur, afkomst, inkomen of geloof. De vrijheden en rechten van de een zijn direct verbonden aan die van de ander. Dat maakt een aanval op het ene burgerrecht een risico voor alle anderen. Deze tijd van digitalisering en globalisering, waardoor nationaal burgerschap aan waarde verliest, vraagt om het herijken van onze rechten. Samen kunnen we vormgeven aan de burgerrechten van de 21ste eeuw.

In Amsterdam West heb ik me de afgelopen jaren ingezet voor de rechten van alle Amsterdammers. Door te werken aan verschillende vormen van bewonersparticipatie, met elk zo min mogelijk drempels, heb ik me ingezet voor het fundamentele recht om deel te kunnen aan de democratie voor alle delen van de bevolking. Ik ging strijdend ten onder in het tegenhouden van cameratoezicht op het Karel Doormanplein en het Mercatorplein. Ook tegen preventief fouilleren, dat vooral minderheden raakt, heb ik me consequent verzet. De beste manier om burgerrechten ook in de toekomst te beschermen is levend burgerschap. De actieprogramma’s De Vreedzame School en de Vreedzame Wijk, om actief stadsburgerschap bij de scholieren van West te stimuleren, heb ik dan ook van harte gesteund en regelmatig bezocht.

Globalisering en digitalisering maken landsgrenzen steeds minder relevant. ‘Het lokale’ wint ondertussen aan belang, zowel in onze perceptie als in politieke macht. Ik pleit voor het ontwikkelen van een stadspaspoort voor alle Amsterdammers. Dit stadspaspoort geeft recht op alle rechten die een Nederlands staatsburger heeft, los van je verblijfsstatus. Het is aan de stad deze rechten te waarborgen, ook als we daarvoor de strijd met het rijk moeten aangaan. In Amsterdam kunnen we menselijkheid centraal stellen.

Ga terug…