Nieuws: Piratenpartij wil open ruimte Westerpark terugclaimen

De Piratenpartij wil het parkeerterrein bij het ING-gebouw aan de Haarlemmerweg omvormen tot groene entree tot het Westerpark. Dat stelde zij voor in de bestuurscommissievergadering van stadsdeel West op 9 mei. Hiermee geeft zij gehoor aan een breed gedeelde wens in de buurt. Tien bewoners kwamen inspreken in een heftige vergadering en toonden de meer dan 3500 handtekeningen voor een groen ‘kavel x’. Door een groene entree te realiseren wordt een brug geslagen tussen Bos en Lommer, een buurt met relatief weinig groen, en het park en de woningen die daar komen op de plek van het ING-gebouw. De volledige bijdrage is hier terug te lezen. Wil je je aansluiten bij het protest tegen de bebouwing van ‘kavel x’, ga dan naar deze site.